Najlepšie vtipné poviedky

Vtipné poviedky a vtipné texty

Skúška z fyziky

Otázka pri skúške z fyziky na univerzite v Kodani:
"Popíšte ako určiť výšku mrakodrapu pomocou barometra."
Jeden študent odpovedal: "Upevníte dlhý kus špagátu k vrchu barometra, potom spustíte barometer zo strechy mrakodrapu na zem. Dĺžka povrazu plus výška barometra sa rovná výške budovy."

Táto vysoko originálna odpoveď tak rozzúrila skúšajúceho, že študenta vyhodil. Študent sa odvolal na základe toho, že jeho odpoveď bola nepochybne správna, a univerzita vymenovala nezávislého arbitra, aby prípad rozhodol. Arbiter usúdil, že odpoveď bola naozaj správna, ale neukázala žiadne zjavné znalosti fyziky. Na vyriešenie problému bolo rozhodnuté zavolať študenta a dať mu šesť minút, počas ktorých by mal vo slovných odpovediach preukázať aspoň minimálne znalosti so základnými princípmi fyziky.

Študent sedel ticho päť minút, čelo mal zamračené premýšľaním. Arbiter mu pripomenul, že čas už uplynul, a študent na to odpovedal, že má niekoľko veľmi závažných odpovedí, ale nemôže sa rozhodnúť, ktorú použiť. Keď mu bolo odporučené, aby sa ponáhľal, študent odpovedal: "Po prvé môžete vziať barometer na strechu mrakodrapu, hodiť ho cez okraj dole a merať čas, než barometer dopadne na zem. Výšku budovy možno spočítať podľa vzorca H = 0.5g * t2. Pre barometer to ale bude smola. "

"Alebo, ak svieti slnko, môžete zmerať výšku barometra, potom ho postaviť na zem a merať dĺžku jeho tieňa. Potom zmeriate dĺžku tieňa mrakodrapu a jednoduchou priamou úmerou spočítať výšku mrakodrapu." "Ak by ste však chceli byť vysoko vedeckí, mohli by ste upevniť krátky kus povrázku k barometra a zosunúť ho ako kyvadlo najprv k zemi a potom ku streche mrakodrapu. Výška sa vypočíta z rozdielu v gravitačnej sile T = 2 pi x (l / g) . "
"Alebo či má mrakodrap vonku únikové schodisko, bolo by jednoduchšie vyjsť hore a označovať celú výšku budovy pomocou dĺžky barometra a potom to sčítať." "Keby ste ale chceli byť len nudní a ortodoxní, potom by ste mohli použiť barometer na meranie tlaku vzduchu na streche mrakodrapu, a potom pri zemi, potom previesť rozdiel tlakov v milibaroch na metre, a dostali by ste tak výšku budovy."
"Pretože nám stále pripomínajú, aby sme používali nezávislé myslenie a používali vedecké metódy, bolo by nepochybne najlepšie zaklopať u domovníka a opýtať sa ho: 'Chceli by ste nový barometer, dal by som vám tento pokiaľ mi poviete výšku tohto mrakodrapu'."

Asi viete ako dopadla táto skúška. Týmto štunentom bol Niels Bohr, jediný človek z Dánska, ktorý získal Nobelovu cenu za fyziku ....

Refundo.sk