Najlepšie vtipné poviedky a texty

Vtipná poviedka

Teória pekla

Toto je skutočná odpoveď v teste strednej úrovne z chémie na univerzite vo Washingtone. Odpoveď jedného študenta bola tak "hlboká", že sa profesor rozhodol podeliť sa o ňu s kolegami na internete.

Bonusová otázka:
Je peklo exotermické (uvoľňuje teplo) alebo endotermické (absorbuje teplo)?

Väčšina študentov napísala svoje domnienky na základe Boyloveho zákona (plyn sa ochladzuje, keď sa rozťahuje, a zahrieva sa, keď je stláčaný) alebo nejakú variantu. Jeden študent ale napísal:
Najprv musíme vedieť, ako sa hmota pekla mení v čase. Potrebujeme teda vedieť pomer, v ktorom duše prichádzajú do pekla, a pomer, v ktorom z neho odchádzajú. Myslím, že môžeme predpokladať, že duša ktorá sa dostane do pekla, už nevyjde. Teda neodchádza žiadna duša. Pre predstavu, koľko duší prichádza do pekla, sa pozrime na jednotlivé náboženstvá v dnešnom svete. Väčšina z nich tvrdí, že kto nie je príslušníkom danej cirkvi, príde do pekla. Od okamihu, keď existuje viac ako jedno náboženstvo a ľudia nepatria do viac ako jednej cirkvi môžeme predpokladať, že všetky duše prídu do pekla. Na základe pomeru medzi natalitou a mortalitou môžeme očakávať, že počet duší v pekle exponenciálne rastie. Teraz sa pozrime na pomer zmeny objemu pekla, pretože podľa Boyloveho zákona pre udržanie rovnakého tlaku a teploty musí objem rásť úmerne k počtu prijatých duší. To nám dáva dve možnosti:

  1. Ak sa objem pekla zväčšuje pomalšie než v pomere, v akom prichádzajú duše do pekla, teplota a tlak pekla porastú, až peklo vybuchne.
  2. Ak peklo rastie rýchlejšie ako v pomere k prichádzajúcich duší, teplota a tlak budú klesať, až peklo zmrzne. 

Ktorá z možností je správna?

Ak prijmeme postulát, ktorý nastolila Tereza v prvom ročníku, čiže "Skôr bude v pekle zima, než sa s tebou vyspím" a so zreteľom k tomu, že sa so mnou vyspala včera, musí byť správna varianta číslo 2, peklo je teda nepochybne exotermické a už zamrzlo. Záver tejto teórie je, že ak peklo zamrzlo, neprijíma ďalšie duše, zaniklo a zostalo iba nebo, čo je dôkaz božej existencie, ktorý vysvetľuje, prečo Tereza včera v noci kričala "Ach môj Bože".

Tento študent jediný dostal 10 bodov.

Refundo.sk